Niet commerciele datingsites free online dating uk only suppliers

Posted by / 14-Nov-2017 20:46

Niet commerciele datingsites

In geval van school- en docentabonnementen zal 10voor Biologie na het sluiten van abonnementsovereenkomst jaarlijks factureren voor het abonnementsgeld.

2.1 De abonnee verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-abonnees (“het abonneegedeelte”).

10voor Biologie verwerkt de door de abonnee bij het aangaan van het (proef-) abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast wordt het mailadres van de abonnee opgenomen in de lijst van ontvangers van de periodieke nieuwsbrief, die op te zeggen is.

2.2 10voor Biologie verleent aan de school een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de website.

Een gebruikerslicentie voor de website verleent de gebruikers van de school het recht op toegang tot het deel van de multimediale onderwijsmethode dat per internet beschikbaar wordt gesteld.

niet commerciele datingsites-8niet commerciele datingsites-18niet commerciele datingsites-17

Het is de abonnee niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van de website.